I ett pressmeddelande den 29/6 går Konsumentverket ut med en varning kring den populära snorkelmask som används framförallt av barn i samband med bad. SSDF rekommendation är att inte använda denna typ av mask.

Alla frågor kring artikelns innehåll hänvisar vi till Konsumentverket.

Läs artikeln här: https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2023/konsumentverket-varnar-snorkelmasken-kan-vara-en-livsfara/