Knattedykarna

Vi är en föräldradriven förening!

Utbildning

Vi tränar ca 120 barn i 9 olika nivåer

Engagera dig!

Du kan bli huvud- eller hjälpledare, styrelseledamot eller ansvarig för en viss satsning.

Nyheter

Terminsstart Gottsundabadet vt 2024

Lördagen den 13:e januari börjar terminen i Gottsundabadet igen. Du som deltagit i knattedykarna under hösten 2023 fortsätter per automatik. Vill du avsluta ditt deltagande var god kontakta styrelsen på [email protected] .

Snorkelmask avråds helt från Konsumentverket

I ett pressmeddelande den 29/6 går Konsumentverket ut med en varning kring den populära snorkelmask som används framförallt av barn i samband med bad. SSDF rekommendation är att inte använda denna typ av mask.

Alla frågor kring artikelns innehåll hänvisar vi till Konsumentverket.

Läs artikeln här: https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2023/konsumentverket-varnar-snorkelmasken-kan-vara-en-livsfara/

Terminsstart Fyrishov vt 2024

Söndagen den 21:a januari börjar terminen i Fyrishovsbadet igen. Du som deltagit i knattedykarna under hösten 2023 fortsätter per automatik. Vill du avsluta ditt deltagande var god kontakta styrelsen på [email protected] .

Träningstider

Gottsunda (lördagar)

GruppTidSamling
Baddarna 108:20-9:00Vid fönstren vid lilla bassängen 08:10
Baddarna 209:00-9:40Vid fönstren vid lilla bassängen 08:50
Grodorna 109:40-10:20Vid fönstren vid lilla bassängen 09:30
Grodorna 210:20-11:00Vid fönstren vid lilla bassängen 10:10
Fiskarna08:30-9:15Vid dörren till damernas omklädningsrum 08:15
Hajarna09:15-10:00Vid dörren till damernas omklädningsrum 09:00
Delfinerna10:00-11:00Vid dörren till damernas omklädningsrum 09:45

 

Fyrishov (söndagar)

GruppTidSamling
Svärdfiskarna 117:00-18:00Bänkarna vid bana 1 & 2 16:45
Svärdfiskarna 217:00-18:00Bänkarna vid bana 5 & 6 16:45
Fridykarna 117:00-18:00Bänkarna vid bana 7 & 8 16:45
Fridykarna 217:00-18:00Bänkarna vid bana 7 & 8 16:45
Fridykarna träningsgrupp18:00-19:00Framför hopptornet 16:45
Ungdomsledarna17:00-19:00
Ledarsim17:00-19:00I mån av plats, bana 1-8

Bli Knattedykare

Vad är knattedykarna?

Vi är en föräldradriven dykarklubb som lär barn i åldrarna 4 år och uppåt vattenvana och att simma och dyka i enlighet med föreningens stadgar.

Utbildningen bedrivs i grupper och barnen flyttas upp i takt med att de utvecklar sina kunskaper och färdigheter.

Grupperna lär ut allt från grunderna i vattenvana till mer avancerade simsätt och fridykning.

De olika grupperna i Knattedykarna är:
Baddarna, Grodorna, Fiskarna, Hajarna, Delfinerna, Svärdfiskarna, Fridykarna och Ungdomsledarna.
Läs mer om respektive grupp på deras egna sidor under ”Grupper”.

Den drivande principen för simskolan är att föräldrarna engagerar sig och hjälper till. Därför ger vi förtur till de barn vars föräldrar t.ex. ställer upp som ledare.

På länksidan hittar du länkar till några av våra samarbetspartners.

Knattedykarna förfogar över 9 st våtdräkter i storlekarna 140 -170.
Dessa går bra att låna, tag kontakt med styrelsen.

Grupper

Gruppen är anpassad för barn från 4 år eller äldre.

Målsättningen för Baddarna är att genom olika lekar lära barnen vattenvana vilket innebär att de lär sig vara i och under vatten på ett avslappnat och naturligt sätt.

Vattenvana är grundläggande för att sedan kunna lära sig de olika simsätten samt grunderna i dykning. Vi tränar genom olika dopp-, andnings-, titt-, flyt- och glidövningar.

Undervisningen läggs upp så att den ger barnen övning i:

att doppa hela huvudet
att hoppa från kanten på grunt vatten
titta utan simglasögon under vattnet
ta saker från botten i grunda bassängen

Simmärken

Följande märken delas ut gratis när barnet uppnått målen för vart och ett märke. Märkena kan tas under hela terminen och delas ut efter uppvisad färdighet. Dock senast till avslutningen. Märket används som en belöning och bevis på personlig utveckling.

Baddaren GRÖN

Dopp-prov

Märkestagaren ska doppa hakan och båda öronen fem gånger.
Bubbleprov
Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan medhakan i vattnet, alternativt blåsa en pingisboll i vattenytan. Upprepas femgånger.

Baddaren BLÅ

Dopp-prov

Märkestagaren skall doppa huvudet under vattnet fem gånger.
Bubbelprov:
Märkestagaren skall andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet.

Detta skall upprepas fem gånger.
Glidprov
Märkestagaren skall glida i vattnet 5 sekunder med framsträckta och rakaarmar, ansiktet skall vara under vattenytan. Frånskjut får göras och provetkan utföras där märkestagaren bottnar. Handstöd med platta eller simdynafår användas. Momentet upprepas fem gånger.

Extramärke som kan tas när barnet utvecklas snabbt. Detta märke tags i stora/djupa basängen.

Baddaren GUL

Hopp-prov
Märkestagaren ska hoppa ifrån kant eller brygga på djupt vatten fem gånger.

Bubbelprov
Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Upprepas fem gånger på djupt vatten.

Glidprov
Glid i vattnet fem sekunder med framsträckta och raka armar, ansiktet skavara under vattenytan. Frånskjut får göras och provet ska utföras därmärkestagaren inte bottnar. Handstöd med platta får användas. Upprepasfem gånger.

För knattedykargrupperna med de yngre barnen är föräldern hjälpledare och är med sitt barn i vattnet.

Före samlingen bör barnen inte bada på egen hand eller tillsammans med föräldrarna. Se istället till att de håller sig varma, gärna med en badrock. Duschar gör vi tillsammans med barnen innan vi kliver ned i bassängen.

Baddarnas egen ramsa:
Bada och plaska är som en fest,
snart kan vi simma allra bäst!
Baddarna, Baddarna, Baddarna!

Gruppen är anpassad för barn från 5-6 år eller äldre och som har förmåga att lyssna på instruktioner samt kan vara ifrån sin förälder under övningarna.

Målsättningen för Grodorna är att genom olika lekar och övningar ge barnen vattenvana samt påbörja träningen av grunderna för bröstsim, ryggsim samt dykning. I denna grupp ska barnen ”knäcka koden” för bröstsim och ryggsim och efter avslutad kurs ha förmågan att simma med huvudet ovanför vattnet ca 5-10 m.

Undervisningen läggs upp så att den ger barnen övning i:

att tryggt kunna röra sig i och under vattnet utan känna rädsla för stänk och plask.
att göra kullerbytta under vattnet, utan att hålla för näsan.
att genom lek och glädje bli mer förtroliga med sin kropp, sin förmåga att röra sig i vattnet som en groda med liksidiga arm- och bentag, att dyka, att flyta m.m.

Simmärken:

Följande märken delas ut gratis när barnet uppnått målen för vart och ett märke. Märkena kan tas under hela terminen och delas ut efter uppvisad färdighet. Dock senast till avslutningen. Märket används som en belöning och bevis på personlig utveckling.

Sköldpaddan

Flytprov
På grunt vatten ska märkestagaren flyta fem sekunder i ryggläge, därefter göra en rotation från ryggläge till magläge utan att röra botten.

Silvergrodan

Hopp-prov

Hoppa från bassängkant eller brygga på grunt vatten.

Dopp-prov

Doppa hela huvudet under vattnet och ta upp ett föremål från botten.

Simprov

Simma 10 meter bröstsim eller annat simsätt på grunt vatten
Grodan rygg BLÅ

Hopp-prov

Hoppa från bassängkant eller brygga på grunt vatten.

Simprov

Simma 10 meter ryggsim med bröstbentag och liksidigt armtag på grunt vatten.
Extramärke som kan tas om barnets utveckling går fort fram och det inte finns plats i nästa grupp.
Silverfisken
Hopp-prov

Hoppa från kant eller brygga på grunt vatten.

Simprov

Simma 25 m valfritt simsätt på grunt vatten.

Grodramsan:
Vi kan dyka, vi kan stimma
Snart så kan vi också simma!

Gruppen är anpassad för barn från 6 år eller äldre och som klarar av att simma 5-10 m.

 

Målsättningen för Fiskarna är att genom olika lekar och övningar i simbassäng med djupare vatten ge barnen grundläggande teknik i bröst- och ryggsim och dykning. Barnen får öva sig på att känna trygghet på djupt vatten genom att klara simma fram till kanten och sedan allt längre sträckor. Här krävs mycket repetition och tålamod. Många barn har svårt för att få ihop kordinationen men den kommer med åldern och övning.

 

Undervisningen läggs upp så att den ger barnen färdighet i:

 • att tryggt kunna röra sig i och under vattnet med hjälp av bröst- och ryggsimsrörelser.
 • att simma i djupt vatten med huvudet ovan ytan med kontinuerlig andning mellan bröstsimtagen
 • att dyka och plocka upp saker från botten, dyka genom ringar stående på botten, utan att hålla för näsan.
 • ta på och av snorkel och mask samt låta barnen göra enklare sim- och dykövningar med dem på.

 

Simmärken:

Följande märken delas ut gratis när barnet uppnått målen för vart och ett märke. Märkena kan tas under hela terminen och delas ut efter uppvisad färdighet. Dock senast till avslutningen. Märket används som en belöning och bevis på personlig utveckling. 

 

Guldgrodan

Hopp-prov

Hoppa från bassängkant eller brygga på djupt vatten.  

Dopp-prov

Doppa hela huvudet under vattnet och plocka upp ett föremål från botten på  grunt vatten.  

Simprov

  Simma 10 meter bröstsim på djupt vatten.

 

Grodan rygg GRÖN

Hopp-prov

Hoppa från bassängkant eller brygga på grunt vatten.  

Simprov

Simma 25 meter ryggsim med bröst-bentag och liksidigt armtag.

 

Silverfisken

Hopp-prov

Hoppa från kant eller brygga på grunt vatten.

Simprov

Simma 25 m valfritt simsätt på grunt vatten.

 

Guldfisken

Simprov

Simma 25 m valfritt simsätt på djupt vatten.

Dykprov

Dyka från kant eller brygga på djupt vatten

 

Fiskarnas ramsa:

Vi är fiskar, stora och små,

vi kan simma djupt i det blå!

Fiskarna, Fiskarna, Fiskarna !

Gruppen är anpassad för barn från 6 år eller äldre och som kan simma minst 25 m bröstsim och 25 m ryggsim.  

 

Målsättningen för Hajarna är att genom olika lekar och övningar utveckla barnen så att de känner att de utan stora svårigheter simmar med rätt bröst- och ryggsimsteknik. Att de kan dyka från bassängkanten utan att hålla för näsan eller få magplask samt dyka genom ringar stående på bottnen.

 

 

Undervisningen läggs upp så att den ger barnen övning i:

 • att tryggt kunna röra sig i och under vattnet med hjälp av bröst- och ryggsimsrörelser.
 • att simma med god andning, kraftekonomi och liksidiga arm- och bentag
 • att simma med kläder.
 • att använda mask och snorkel samt prova på fenor
 • att kunna dyka med huvudet före från kant utan att få magplask
 • livräddning, badvett, båtvett och isvett samt övningar som t.ex. klädsim, förlängda armen m.m.

Simmärken:

Följande märken delas ut gratis när barnet uppnått målen för vart och ett märke. Märkena kan tas under hela terminen och delas ut efter uppvisad färdighet. Dock senast till avslutningen. Märket används som en belöning och bevis på personlig utveckling. 

 

Järnmärket

Simprov

Simma 50 m valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. Simma 25 m i  ryggläge på djupt vatten.

Flyt- och dykprov

Flyta 1 minut eller 10 m. Dyka från kant eller brygga på djupt vatten
Bronshajen

Simning

Märkestagaren ska simma 100 meter på djupt vatten.

 

Silverhajen

Simprov
Märkestagaren ska simma 100 meter varav 25 meter på rygg. Momentet  utförs på djupt vatten. Simma sedan 12,5 m i magläge, gör en rotation från  magläge till ryggläge utan att röra botten och simma 12,5 m i ryggläge.

 

Bronsmärket

Simprov

Märkestagaren ska simma 100 m valfritt simsätt i magläge på djupt  vatten, samt simma 50 m i ryggläge på djupt vatten.

Flytprov

  Flyta 1 minut 30 sekunder eller 20 m.

Dykprov

  Längddykning 5 m.

Livräddning
Kunskap om punkterna 1–3 i Bad- och Båtvett. Kunna hjälpa en nödställd  person med förlängda armen. Kast av livboj med lina från kanten till  nödställd i vattnet.

 

Hajramsan:
Vi är hajar, vi är bra
vi vill simma varje dag!
hajarna, hajarna, hajarna!

Gruppen är anpassad för barn från 7 år eller äldre och som kan simma minst 100 m bröstsim och 50 m ryggsim.

 

Målsättningen för Delfinerna är att genom olika lekar och övningar utveckla barnen så att de känner att de fullt ut behärskar bröst- och ryggsimstekniken samt att de kan dyka från bassängkanten och plocka upp saker från botten. Barnen ska även få möjligheten att prova på och göra enklare övningar inom fridykning med snorkel, mask och fenor.

 

Undervisningen läggs upp så att den ger barnen övning i:

 • att tryggt kunna röra sig i och under vattnet med hjälp av bröst- och ryggsimsrörelser.
 • att simma uthålligt med god andning, kraftekonomi och liksidiga arm- och bentag
 • att simma längre sträckor med kläder.
 • att kunna använda mask och snorkel i kombination med fenor.
 • att kunna dyka med huvudet före från basängkanten utan att få magplask och plocka upp flera saker från bottnen.
 • livräddning, badvett, båtvett och isvett som t.ex. klädsim, förlängda armen, livräddningsövningar m.m.

 

Simmärken:

Följande märken delas ut gratis när barnet uppnått målen för vart och ett märke. Märkena kan tas under hela terminen och delas ut efter uppvisad färdighet. Dock senast till avslutningen. Märket används som en belöning och bevis på personlig utveckling.  

 

Delfinen SILVER

Simprov

Simma 250 meter bröstsim. Simma 100 meter ryggsim.

Flytprov

Flyta 50 meter eller 2 minuter. Vattentramp 50 meter eller 2 minuter.

Dykprov
Djupdykning, djup 1 meter, en gång från vattenytan

 

Silvermärket

Simprov

  300 m valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. Simma 150 m i ryggläge på  djupt vatten. 

Klädsim 

Simma 150 m med kläder på djupt vatten. Klädsel: långärmad överdel och  långbyxor.

Flytprov 

2 minuter eller 50 m.

Längddykningsprov 

Dyka 8 m .

Djupdykning 

2 gånger från ytan till 1,5 m .

Livräddning
  Kunskap om punkterna 1–6 i Bad- och Båtvett. Kunna hjälpa en nödställd  person med förlängda armen. Kast av livboj med lina från kanten till  nödställd i vattnet. Utkast av livboj följt av simning med livboj 10 m.

 

Delfinen GULD

Simprov

  Simma 500 meter bröstsim. Simma 200 meter ryggsim.

Flytprov

  Flyta 100 meter eller 4 minuter.

Vattentrampprov

  Vattentramp 100 meter eller 4 minuter.

Dykprov
  Djupdykning, djup 2 meter, två gånger från vattenytan och två gånger från  kanten.

Delfinramsan:
Vi äro Delfiner vi, pip pip!
Vi äro Delfiner vi, pip pip!
Vi simmar och dyker
Så märkena ryker!
Vi äro Delfiner vi, pip pip!

Gruppen är anpassad för barn från 8 år eller äldre och som kan simma 500 m bröstsim och 300 m ryggsim. Den här gruppen passar även för barn som har tagit kandidaten i någon annan simskola och vill lära sig fridykning. 

 

Målsättningen för Svärdfiskarna är att genom olika lekar och övningar att träna simfärdighet, undervattensvana och grundläggande färdigheter inom fridykning. Målet är att känna sig säker i djupt vattnet och så småningom lära sig alla moment som ingår i Guldhajen, Snorkeldiplom Brons och Silver samt Kandidaten. Det kan ta flera terminer att nå alla målen.

 

 Undervisningen läggs upp så att den ger barnen övning i:

 • att simma längre sträckor med en rätt simteknik, liksidiga arm- och bentag, god andning och kraftekonomi.
 • att simma längre sträckor med kläder (långarmad tröja samt långa byxor) .
 • att utveckla grundläggande färdigheter inom fridykning.
 • vidareutveckla crawltekniken, med målet att använda denna simteknik tillsammans med fenor, snorkel och mask.
 • livräddning, badvett, båtvett och isvett samt klädsim, förlängda armen, livräddningsövningar m.m.

 

Simmärken och snorkeldiplom:

Märken delas ut gratis när barnet uppnått målen för vart och ett märke. Märkena kan tas under hela terminen och delas ut efter uppvisad färdighet. Dock senast till avslutningen. Märket används som en belöning och bevis på personlig utveckling.

 

Guldhajen

Simprov

  Märkestagaren ska simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.  Märkestagaren ska simma ”klädsim” i 25 meter. Momentet utförs på djupt  vatten. Simma 12,5 m i magläge, gör en rotation från magläge till ryggläge  utan att röra botten, simma 12,5 m i ryggläge.
Hopp-prov

Märkestagaren ska hoppa eller dyka från 1 meter och ner i djupt  vattnet.
Livräddning

Märkestagaren ska kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen.  Kunskap om punkterna 1–3 i Bad och Båtvett.

 

Kandidaten

Simprov

  Simma 600 m valfritt simsätt i magläge på djupt vatten samt 300 m i  ryggläge på djupt vatten.

Klädsim

Simma 300 m med kläder på djupt vatten. Klädd i långärmad överdel och  långbyxor.

Flytaprov

3 minuter eller 75 m.

Vattentramp

3 minuter eller 75 m.

Längddykningsprov

  10 m.

Djupdykningsprov

  Dyk ner till 2 m en gång från kanten och en gång från ytan. Dyka från minst  1 m höjd en gång.

Livräddning

  16 m simning med livboj följt av ilandföring med hjälp av livboj 16 m.  Maximal tid för momentet, 2 min 45 sekunder. Kunskap om punkterna 1-11 i  Bad- och Båtvett. Utkast av livboj följt av simning med livboj 25 m. Kunna  hjälpa en nödställd person med förlängda armen.

 

Snorkeldiplom BRONS

Simning utan utrustning;

1. Simma 50 meter fritt simsätt (inte ryggsim)
2. Simma 25 meter ryggsim
Simning med utrustning:

1. Simma 100 meter med utrustning (mask, snorkel och fenor)
2. Ihopp från bassängkanten (framlänges)
3. Kullebyttor en framåt och en bakåt
4. Nedvikning till botten (tryckutjämna, handklapp i botten och ytkontroll)  minst 1,5 meter djupt

 

Snorkeldiplom SILVER

Simning utan utrustning

1. Simma 75 meter fritt simsätt (inte ryggsim)
2. Simma 50 meter ryggsim
Simning med utrustning

1. Simma 150 meter med utrustning (mask, snorkel och fenor)
2. I hopp från startpall framlänges och baklänges
3. Tre stycken nedvikningar i tätt följd (tryckutjämna, handklapp i botten och  ytkontroll) minst 1,5 meter djupt
4. Veta hur dykflaggan (signalflagga A) ser ut och hur den används. Känna  till handsignalerna för OK, upp och ner.

 

Svärdfiskramsan:
Djupt i havets vida värld
Simmar vi med våra svärd
Dyker, simmar bäst av alla
Över vattnet ropen skalla
SVÄRDFISKARNA!

Gruppen är anpassad för barn/ungdomar från 10 år eller äldre som tagit kandidaten samt Snorkeldiplom silver.

Målsättningen för Fridykarna 1 är att genom olika lekar och övningar träna på simfärdighet och fridykning men även i dykteori och första hjälpen. Målet är att få mycket god vattenvana, kunna hantera mask/cyklop, fenor och snorkel samt att lugnt och säkert kunna genomföra alla moment som ingår i Fridykarcertifikat steg 1 som utfärdas av Svenska Sportdykarförbundet. Ett delmål är att lära sig alla moment som ingår i Snorkeldiplom Guld. Det kan ta cirka 4 terminer att nå alla målen eftersom man också vill hinna med att leka i vattnet och ha roligt, och att repetera alla övningar flera gånger, inte minst livräddningsövningarna.  

Beskrivning
Under Steg-1 kursen får du lära dig grunderna i fridykning, både teoretiskt och praktiskt. Du lär dig hur din utrustning ska se ut, hur du förflyttar dig i vattnet med fenor, tömmer en vattenfylld mask under vattenytan samt hur du tar dig till botten genom att förbruka så lite syre som möjligt.

Elevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång.
Certifikat kan endast utfärdas om eleven bedömts uppfylla minimikraven. 

 

Snorkeldiplom GULD

Simning utan utrustning

1. Simma 100 meter fritt simsätt (inte ryggsim)
2. Simma 75 meter ryggsim  

Simning med utrustning

1. Simma 250 meter var 50.e meter en nedvikning till botten med utrustning (mask, snorkel och fenor)
2. Simma 10 meter under vattnet
3. Fem stycken nedvikningar i tätt följd (tryckutjämna, handklapp i bottnen och ytkontroll) minst 1,5 meter djupt
4. Nedvikning till botten, tryckutjämning, fridykarutrustningen hämtas på botten och sätts på vid ytan.

 

FRIDYKARE I

För att kvalificera sig som CMAS/SSDF Fridykare steg 1 skall eleven under kursens lopp visa sig behärska följande färdigheter:
• Grundläggande kunskaper i första hjälpen.
• Grundläggande kunskaper i dykteori.
• Grundläggande simfärdighet utan utrustning.
• Färdigheter inom fridykning enligt kursplan.
Examination av CMAS/SSDF Fridykare steg 1 skall göras av fridykarinstruktör som har lägst SSDF Fridykarinstruktörscertifikat steg 1.

Gruppen är anpassad för barn/ungdomar från 12 år eller äldre, har klarat av Fridykar-certifikat steg 1.

 

Målsättningen för Fridykarna 2 är att genom olika lekar och övningar i simfärdighet och fridykningsteknik samt dykteori och första hjälpen. Målet är att man ska uppnå så goda färdigheter att man med lugn och säkerhet kan genomföra alla moment som ingår i Fridykarcertifikat steg 2 som utfärdas av Svenska Sportdykarförbundet. Det kan ta cirka 4 terminer att bli en säker fridykare steg 2 eftersom man vill hinna med att göra prov-momenten vid flera tillfällen, öva säkerhet och livräddning samt leka, lägga banor och ha skoj i vattnet..

Beskrivning
Här finslipar vi barnens tekniker och börjar gå in på det som de behöver känna till för att kunna fridyka utomhus. Barnens kunskaper i livräddning, första hjälpen och hur de planerar och utför sina utomhusdyk ökas.

Elevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång.
Certifikat kan endast utfärdas om eleven bedömts uppfylla minimikraven. 

 

FRIDYKARE II

För att kvalificera sig som CMAS/SSDF Fridykare steg 2 skall eleven under kursens lopp visa sig behärska följande färdigheter:
• Goda kunskaper i första hjälpen.
• Goda kunskaper i dykteori.
• God simfärdighet utan utrustning.
• Goda färdigheter inom fridykning enligt kursplan.
Examination av CMAS/SSDF Fridykaren steg 2 skall göras av fridykarinstruktör som har lägst SSDF Fridykarinstruktörscertifikat steg 2.

Gruppen är anpassad för ungdomar från ungefär 14 år eller äldre och har klarat av Fridykarcertifikat steg 2.

Målsättningen för Fridykarna träningsgrupp är att genom olika övningar kunna kombinera ihop kunskap och färdighet. Nu får ungdomarna alltmer ta eget ansvar för sin träning så att de får rutin på att genomföra olika undervattensövningar och hantera utrustningen. Målet är att uppnå mycket goda färdigheter inom fridykning, simfärdighet, dykteori och första hjälpen. De ska med självförtroende och övertygande säkerhet kunna genomföra alla moment som ingår i Fridykarcertifikat steg 3 som utfärdas av Svenska Sportdykarförbundet.

Beskrivning
På denna kurs får deltagarna mycket goda kunskaper i fridykning, både teoretiskt och praktiskt. Som Steg-3 fridykare skall de kunna genomföra fridykning såväl i bassäng som utomhus helt obehindrat och på ett säkert sätt. De har efter utbildningen en mycket god kunskap i första hjälpen, livräddning och dykplanering. Sista delen av provet för Steg-3 genomförs dessutom utomhus.

Elevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång.
Certifikat kan endast utfärdas om eleven bedömts uppfylla minimikraven.

 

Fridykare träningsgrupp

För att kvalificera sig som CMAS/SSDF Fridykare steg 3 skall eleven under kursens lopp visa sig behärska följande färdigheter under realistiska förhållanden:

• Mycket goda kunskaper i första hjälpen.
• Mycket goda kunskaper i dykteori.
• Mycket god simfärdighet utan utrustning.
• Mycket goda färdigheter inom fridykning enligt kursplan.

Examination av CMAS/SSDF Fridykaren steg 3 skall göras av fridykarinstruktör som har lägst SSDF Fridykarinstruktörscertifikat steg 3.

Gruppen är avsedd för ungdomar i åldern from 14 år och uppåt och som genomfört SSDF Snorkeldykare Steg 1 . Ungdomarna bör även ha tagit steg 2, men avsteg kan göras beroende på omständigheterna. 
 
Målsättningen för Ungdomsledarna är att bredda intresset, från att endast vara elev som tränar fridykning, till att vara ledare och del i föreningens utveckling, nu eller i framtiden. 
 
Undervisningen  läggs upp i samråd med ungdomarna och har fyra huvudsakliga ingredienser beroende på individens intresse och önskemål; 
 
 • Individuell utveckling inom fridykning. 
 • Grundutbildning allmän ledare och utbildare. 
 • Utbildning till Fridykarinstruktör SSDF
 • Utbildning till Simlärare SLS
Efter genomförd ledar-, lärar- eller instruktörsutbildning kan ungdomarna stödja övriga grupper i Fyrishov eller Gottsunda, vid enstaka tillfällen eller under längre perioder. 

 

Utrustning

För den minsta gruppen, Baddarna, är det bra om barnen blir bekväma med vattnet ordentligt innan en mask introduceras. Det kan vara en fördel att börja med simglasögon före mask så barnet lär sig att inte andas genom näsan.

Från och med gruppen Grodorna förutsätts att barnet har en egen mask. Det går bra att använda i princip vilken mask som helst så länge den möjliggör att man kan  nypa om näsan (en fridykare måste kunna hålla för näsan och tryckutjämna). Tänk på att köpa en mask där glaset är av typen ”tempered glass” som har bättre hållbarhet.

På en mer avancerad nivå finns speciella fridykarmasker som har minimalt med luftutrymme i själva masken.

Utöver mask behövs en snorkel samt fenor. Vissa snorklar har en ventil vid munnen som underlättar utblåsning av vatten vilket kan vara skönt. En snorkel får inte vara för lång då luften då blir stillastående.

För de grupper som tränar på Gottsundabadet finns fenor att låna, men det kan vara skönt att ha egna med utprovad passform. Fenor med neoprensockor som ibland används vid apparatdykning kan ha för mycket lyftkraft och är mindre lämpliga för fridykning.

Utbildning av ledare

Du som förälder får chansen att vara med och utvecklas som ledare eller genom annat föreningsarbete.

Alla våra ledare erbjuds årligen utbildning i bl a hjärt-lungräddning och bassängsäkerhet. Vi ser även gärna att våra ledare tar fridykarcertifikat (steg 1, 2 och 3) och simledarutbildning i klubbens regi. 

Avgifter

Antal barn123
Full avgift900kr1700kr2500kr
Hjälpledare700kr1500kr2300kr
Huvudledare100kr900kr1700kr
Styrelsemedlem100kr900kr1700kr

Enligt beslut på årsmötet 2018 faktureras medlem- och träningsavgift årsvis i början av hösten.

Anmälan

Den drivande principen för simskolan är att föräldrarna engagerar sig och hjälper till.

För att anmäla ditt barn till knattedykarna gå till anmälningsformuläret.

En e-postadress krävs för att kunna genomföra anmälan och du får en bekräftelse när du är anmäld.

Vi hör av oss när gruppindelning genomförs. Om ditt barn blir antagen kommer du få en länk till ett formulär där kompletterande information skall anges.

(Om inte länken fungerar v g kontakta styrelsen[at]knattedykarna.se)

Om föreningen

Vi är en föräldradriven dykarklubb som lär barn i åldrarna 4 år och uppåt vattenvana och att simma och dyka i enlighet med föreningens stadgar.

Utbildningen bedrivs i grupper och barnen flyttas upp i takt med att de utvecklar sina kunskaper och färdigheter.

Grupperna lär ut allt från grunderna i vattenvana till mer avancerade simsätt och fridykning.

De olika grupperna i Knattedykarna är:
Baddarna, Grodorna, Fiskarna, Hajarna, Delfinerna, Svärdfiskarna och Fridykarna.
Läs mer om respektive grupp på deras egna sidor under ”Grupper”.

Den drivande principen för simskolan är att föräldrarna engagerar sig och hjälper till. Därför ger vi förtur till de barn vars föräldrar t.ex. ställer upp som ledare.

På länksidan hittar du länkar till några av våra samarbetspartners.

Knattedykarna förfogar över 9 st våtdräkter i storlekarna 140 -170.
Dessa går bra att låna, tag kontakt med styrelsen.

 

Stadgar

Stadgar

 

Policies

Kommer inom kort

Badregler

Alla pass börjar med samling, och oftast så duschar barnen efter samlingen, det kan dock variera lite beroende på grupp. Under passen så har vi ledare i Knattedyk uppsikt över barnen, men före och efter passen så är det den medföljande vuxnes ansvar.

Ni har fått ett passerkort per barn och ett passerkort per ledare. För barnen så gäller det att en vuxen får följa med in och se på under passet, vill man som vuxen simma under tiden så behöver ni lösa entré. I de fall det behöver följa in fler vuxna per barn så måste ni säga till oss så att vi kan lösa detta. Det är viktigt att ni håller ordning på passerkortet, dessa gäller enbart för ett läsår och bara när Knattedyk har sina grupper.

Vi hyr bara en del av Gottsundabadet (2 banor och lilla bassängen) och det innebär tyvärr att barnen inte får bada i vattenrutschbanan på det passerkort som ni har fått för Knattedyk. Vill ni stanna kvar och göra det så behöver ni lösa entré.

Om man har syskon i olika grupper så går de bra att de badar i bad- och lek-banorna under tiden som de andra syskonen är i sina grupper. De är då föräldrars/vuxens ansvar. Har ni medföljande syskon som inte är med i Knattedyksgrupper så kan de självklart också bada under tiden men måste då lösa entré.

 

Historia

Knattedykarna i Uppsala bildades som en sektion i Teachers Diving Team 1976.

1983 ombildades knattedykarna till en egen förening. Knattedyk är medlemmar i SSDF sedan dess.

Efter många år av enbart fridykning i pool har vi tagit upp utomhusdyk och har genomfört flera dykläger. Vi förfogar över utrustning så som våtdräkter, viktbälten mm som våra medlemmar kan låna.

Kontakt

Ordförande – Therése Lindgren, [email protected]

Kassör – Anders Bergman, [email protected]

Anmälan och medlemsfrågor – Erik Bängtsson: [email protected]