Ingen träning i varken Gottsundabadet eller Fyrishov under läslovet v44, d v s 30/31 oktober och 6/7 november.