Baddarna

Baddarna logo

Gruppen är anpassad för barn från 4 år eller äldre.

Målsättningen för Baddarna är att genom olika lekar lära barnen vattenvana vilket innebär att de lär sig vara i och under vatten på ett avslappnat och naturligt sätt.

Vattenvana är grundläggande för att sedan kunna lära sig de olika simsätten samt grunderna i dykning. Vi tränar genom olika dopp-, andnings-, titt-, flyt- och glidövningar.

Undervisningen läggs upp så att den ger barnen övning i:

  • att doppa hela huvudet
  • att hoppa från kanten på grunt vatten
  • titta utan simglasögon under vattnet
  • ta saker från botten i grunda bassängen

Simmärken

Följande märken delas ut gratis när barnet uppnått målen för vart och ett märke. Märkena kan tas under hela terminen och delas ut efter uppvisad färdighet. Dock senast till avslutningen. Märket används som en belöning och bevis på personlig utveckling.

Baddaren GRÖN

Dopp-provMärkestagaren ska doppa hakan och båda öronen fem gånger.
Bubbleprov 
Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan medhakan i vattnet, alternativt blåsa en pingisboll i vattenytan. Upprepas femgånger.

Baddaren BLÅ

Dopp-prov

Märkestagaren skall doppa huvudet under vattnet fem gånger.
Bubbelprov:
Märkestagaren skall andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet.Detta skall upprepas fem gånger. 
Glidprov
Märkestagaren skall glida i vattnet 5 sekunder med framsträckta och rakaarmar, ansiktet skall vara under vattenytan. Frånskjut får göras och provetkan utföras där märkestagaren bottnar. Handstöd med platta eller simdynafår användas. Momentet upprepas fem gånger.

Extramärke som kan tas när barnet utvecklas snabbt. Detta märke tags i stora/djupa basängen.

Baddaren GUL

Hopp-prov
Märkestagaren ska hoppa ifrån kant eller brygga på djupt vatten fem gånger.

Bubbelprov
Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Upprepas fem gånger på djupt vatten.Glidprov
Glid i vattnet fem sekunder med framsträckta och raka armar, ansiktet skavara under vattenytan. Frånskjut får göras och provet ska utföras därmärkestagaren inte bottnar. Handstöd med platta får användas. Upprepasfem gånger.

För knattedykargrupperna med de yngre barnen är föräldern hjälpledare och är med sitt barn i vattnet. 

Före samlingen bör barnen inte bada på egen hand eller tillsammans med föräldrarna. Se istället till att de håller sig varma, gärna med en badrock. Duschar gör vi tillsammans med barnen innan vi kliver ned i bassängen.


Baddarnas egen ramsa:
Bada och plaska är som en fest,
snart kan vi simma allra bäst!
Baddarna, Baddarna, Baddarna!

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-08