P g a inställda aktiviteter under pandemin kommer deltagaravgiften ht-2021 / vt-2022 reduceras för de som var medlemmar ht-2020 / vt-2021