Gruppen är anpassad för barn från 5-6 år eller äldre och som har förmåga att lyssna på instruktioner samt kan vara ifrån sin förälder under övningarna.

Målsättningen för Grodorna är att genom olika lekar och övningar ge barnen vattenvana samt påbörja träningen av grunderna för bröstsim, ryggsim samt dykning. I denna grupp ska barnen ”knäcka koden” för bröstsim och ryggsim och efter avslutad kurs ha förmågan att simma med huvudet ovanför vattnet ca 5-10 m.

Undervisningen läggs upp så att den ger barnen övning i:

att tryggt kunna röra sig i och under vattnet utan känna rädsla för stänk och plask.
att göra kullerbytta under vattnet, utan att hålla för näsan.
att genom lek och glädje bli mer förtroliga med sin kropp, sin förmåga att röra sig i vattnet som en groda med liksidiga arm- och bentag, att dyka, att flyta m.m.

Simmärken:

Följande märken delas ut gratis när barnet uppnått målen för vart och ett märke. Märkena kan tas under hela terminen och delas ut efter uppvisad färdighet. Dock senast till avslutningen. Märket används som en belöning och bevis på personlig utveckling. 

Sköldpaddan
Flytprov
På grunt vatten ska märkestagaren flyta fem sekunder i ryggläge, därefter göra en rotation från ryggläge till magläge utan att röra botten.

Silvergrodan
Hopp-prov

Hoppa från bassängkant eller brygga på grunt vatten. 

Dopp-prov

Doppa hela huvudet under vattnet och ta upp ett föremål från botten. 

Simprov

Simma 10 meter bröstsim eller annat simsätt på grunt vatten
Grodan rygg BLÅ
Hopp-prov

Hoppa från bassängkant eller brygga på grunt vatten. 

Simprov

Simma 10 meter ryggsim med bröstbentag och liksidigt armtag på grunt vatten.
Extramärke som kan tas om barnets utveckling går fort fram och det inte finns plats i nästa grupp.
Silverfisken
Hopp-prov

Hoppa från kant eller brygga på grunt vatten.

Simprov

Simma 25 m valfritt simsätt på grunt vatten.

Grodramsan:
Vi kan dyka, vi kan stimma
Snart så kan vi också simma!