Inget knattedyk under sportlovet v8

Under sportlovet (dvs 17/2, 18/2 och 24/2, 25/2) genomförs ingen träning för Knattedykarna varken i Gottsundabadet eller Fyrishov. Pga miss i avbokningen har vi fortfarande banorna Fyrishov den 18/2 för dem som vill träna i egen regi.

Snorkelmask avråds helt från Konsumentverket

I ett pressmeddelande den 29/6 går Konsumentverket ut med en varning kring den populära snorkelmask som används framförallt av barn i samband med bad. SSDF rekommendation är att inte använda denna typ av mask. Alla frågor kring artikelns innehåll hänvisar vi till...

Covid-19

För att minska smittspridningen av Covid-19 är det just nu viktigare än någonsin att man inte kommer till träningen om man känner sig hängig eller har förkylningssymtom.  Viktigt att tänka på: Dela inte cyklop eller snorkel med andraTvätta händerna noggrant och...