Snorkelmask avråds helt från Konsumentverket

I ett pressmeddelande den 29/6 går Konsumentverket ut med en varning kring den populära snorkelmask som används framförallt av barn i samband med bad. SSDF rekommendation är att inte använda denna typ av mask. Alla frågor kring artikelns innehåll hänvisar vi till...